Nauka jzyków jest prosta, kiedy dobrze si? bawisz!

My? udzia? w fascynuj?cej, zostaj opowie?ci i zapomnij, ?e si? uczysz. Dzikie nasze metody sp?dzisz przyjemny czas i rozwiniesz swój j?zyk.

Mechanizmy, które uproszczą? dwaj? naukowiec?

Poznaj kontekst

Nowe zdanie s? trudne do zastosowania bez wczeniejszego przyk?adu zastosowania. Przez kontekst i nadanie t?a znacz?co przyspieszymy Twoj? nauk?.

Odkrywaj nowe słowa

J?zyk angielski liczy 171 476 s?ów, w?c istnieje du?a szansa, ?e którego? nie znam. Zaznacz, aby sprawić Ci problem, kliknij i poznaj tłumaczenie.

Utrwalone poznane zwroty

Powtarzanie sprawia, że są one nieznane? z czasem zostać? si? oczywiste. Dziki inteligentny algorytm zaami?tasz wi?kszo? poznanych słow.

doświadczenie w praktyce

Wszystko czego si? nauczsz bdziedziesz móg? użyć? w ?yciu. korzystanie z naszych produktów, aby u?y? nowych słownictwa w dialogach.

Aplikacja Linguido

?ci?gnij nasz? bezp?atn? aplikacj? i poznaj niezwyk?e historie oraz wszystkie nieznane Ci s?owa bezpo?rednio z ekranu twojego telefonu!

Interaktywne historie

Podró e

Zwied? najciekawsze destynacje turystyczne na Świecie i poznaj zwroty potrzebne w podró?y.

Kariera

Wybierz jedn? ze ?cie?ek kariery i rozwi? umiej?tnie? angielskiego w biznesie.

Relacje

Zdob? przyjació?, znad? lek? po?ówk?, za?ó? rodzina? lub prowadzony? przelotne romanse, aby udoskonalić? umiej?tno?ci interpersonalne wj?zyku angielski.

Ucz si?, czytaj?c to na co masz ochot?!

Poznaj wspaniałe historie, ucz?c si? józyk.

Mnóstwo artykułów na różne tematy

B?d? na bie??co z aktualnymi wydarzeniami i rozwijaj swoje pasje czytaj?c artyku?yo ulubionej fabuły.

Najpopularniejsze księgi wszechczasów

Klasyki, które zafascynowane ludzi na ca?ym ?wiecie. Teraz wydane, przez? mog? pozna? oby józyk.

Treść awansu do Ciebie

Ty wiesz najlepiej co chcia?by? czyta?. My analizujemy Twoje wybory i zasób słownictwa pomagamy by? szybciej dotrzeć? na waciwe treci.

Co mówi? o nas ludzie:

Kuba

„Najlepsza apka do nauki j?zyków, jak? testowalem.”

Natalia

„Tak si? wkr?ci?am wt? historyjk?, ?e czujny? niedosyt i mam nadziej?, ?e kontynuacja b?dzie dotyczy?wypoczynku w Egipcie.

Karolina

„Bardzo interesujące i wci?gajce, wi?cd?uszy czas nauki gwarantowany.”

Odkryj kolejn? historyczna?!

Po?wi?? chwile? na naukowca? rozwinąłem się? swoje umiej?tno?ci j?zykowe.


Linguido. Wszelkie prawa zastrzeżone.